name

Konsortiet

Konsortiet bag N3XTCON er sammensat med virksomheder, universiteter og institutioner som dækker størstedelen af værdikæden i byggeriet. Netop dette er vigtigt, idet 3D-betonprint er en multidisciplinær teknologi, hvor der kræves mange forskelligartede kompetencer for at nå målet.


Teknologisk Institut (projektleder)

Teknologisk Institut har omfattende ekspertviden indenfor eksempelvis cementbaserede materialer, 3D-print og robotteknologi, og har været nøgledeltager i adskillelige forsknings- og udviklingsaktiviteter i byggebranchen. Teknologisk Institut er projektleder for N3XTCON og skal desuden udvikle betontyper, 3D-printteknologier og simuleringsværktøj til fremstillingen af 3D-printede betonkonstruktioner.

 

COBOD International A/S
COBOD har med opførelsen af den første 3D-printede bygning i Europa slået sit navn fast som en af de førende virksomheder som beskæftiger sig med 3D-printet byggeri. De ledede et 2-årigt forskningsprojekt under Markedsmodningsfonden, hvor state-of-the-art indenfor området blev kortlagt blandt andet ved at besøge næsten 40 byggeprojekter som involverede 3D-print. I N3XTCON vil COBOD være med til at udvikle og implementere en gantrybaseret printløsning - dvs. en portalkran med monteret printdyse - der skal muliggøre fremtidens produktion af 3D-printede betonkonstruktioner på byggepladsen.

 

Danmarks Tekniske Universitet

DTU er et internationalt teknisk eliteuniversitet, der blev grundlagt i 1829 med det formål at ”udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet”. DTU’s uddannelser, forskningsbaserede rådgivning og innovation hviler på et solidt fundament af forskning i verdensklasse. I N3XTCON bidrager DTU med undersøgelse af betons tidlige egenskabsudvikling samt modellering af armeringskoncepter.

 

CRH Concrete A/S

CRH er den største producent og montagevirksomhed af præfabrikerede betonelementer i Danmark. CRH har beregningsafdeling, udviklingsafdeling og produktion og montage af elementer. CRH har deltaget i flere udviklingsprojekter for at innovere måden at producere og anvende betonelementer på. I N3XTCON vil CRH være med til at udvikle og implementere en robotbaseret printløsning, der skal muliggøre fremtidens produktion af 3D-printede betonelementer.

NCC Danmark A/S

NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg. Visionen er at forny branchen og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC har særlig ekspertise indenfor beton, innovation og markedsudvikling, og sammen med viden om byggepladsens processer og udfordringer, anvendes denne viden til at implementere 3D-printløsninger på byggepladsen.

 

Bjarke Ingels Group ApS

BIG er en førende innovator inden for design og arkitektur på internationalt plan. Gennem dybdegående forskning er BIG dedikeret til at være en nøglespiller i at formgive fremtiden. For at lave et paradigmeskifte indenfor arkitekturen, blandt andet gennem 3D-print, gentænker BIG hvad der er muligt ved at tænke innovativt på en måde, der handler mindre om begrænsninger og mere om potentiale.

 

Syddansk Universitet

SDU har mange års erfaring i modelbaseret robotprogrammering til industrielle processer. Baseret på procesmodeller, sammen med 3D CAD-modeller af robot og miljø, genereres automatisk programmer til robotsystemerne. SDU skal bidrage til at udvikle automatiserede løsninger indenfor 3D-print.

 

Henning Larsen Architects A/S

Henning Larsen er en af de mest progressive arkitektvirksomheder i verden. De udvikler levende og bæredygtig arkitektur som giver varig værdi til brugerne og lokalmiljøet. Der er stort fokus på at udvikle morgendagens arkitektur ved at tilegne ny viden og dermed kunne være ”first-movers” indenfor nye områder, herunder 3D-printet byggeri.

 

Aalborg Portland A/S

Aalborg Portland er Danmarks eneste cementproducent med produktion på fabrikken i Aalborg. Virksomheden er markedsleder på det danske marked og har en stor eksport ud af Aalborg. Aalborg Portland bidrager i N3XTCON med viden om betonsammensætning med fokus på udvikling af nye cementbaserede bindersystemer.

 

FB Gruppen A/S

Siden 2003 har FB Gruppen udviklet, bygget og solgt mere end 2.500 boliger. FB Gruppen bygger i øjeblikket boliger til næsten 5 mia. Kr. Hos Grønttorvet og andre projekter i området København og Østdanmark. Der er særlig fokus på at nedsætte omkostningerne, bygge smartere og inkludere nye ideer og nye godkendte byggemetoder.

 

AP Ejendomme A/S

AP Ejendomme  investerer i bygninger med særligt fokus på bæredygtighed. AP Ejendommes motivation for at være en del af N3XTCON er en interesse i at skubbe teknologien mod mere bæredygtige bygninger.